Apurahajärjestöjä:

 

Taiteen, kulttuurin ja tapahtumien apurahat:

Suomen kulttuurirahasto - Etelä-Karjalan apurahat

Jenny ja Arttu Wihurin rahasto – Taiteen aloille

Karjalan Kulttuurirahasto sr – Tapahtuma avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö – Tapahtuma avustukset & hankerahoitukset

Alfred Kordelinin säätiö -Taiteen aloille

Saastamoisen säätiö – Taide, kulttuuri tapahtumat

Alli Paasikiven säätiö – Kulttuuriapurahat (Pienimuotoisiin vuoden kuluessa järjestettäviin hankkeisiin)

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr. – Kulttuuri ja urheilu

Jane ja Aatos Erkon säätiö – kulttuuri apurahat (esim. työryhmien palkkiot. HUOM! Ei anna apurahoja

minkään toiminnan rahoittamiseksi pysyvästi)

Olvi-säätiö - kotiseututyö

Niilo Helanderin säätiö – Taide ja tiede projektit

Sam Huberin säätiö - Nykytaide, musiikki, teatteri, tanssi, sirkus- ja esitystaiteen alat.

Patricia Seppälän Säätiö - apurahat

Suomen elokuvasäätiö - Elokuvateatterin laitehankinta- ja kunnostustuki, Elokuvateattereiden alueellinen toimintatuki & Maahantuontituki

Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö - Luonto ja eläinsuojelu (esim. luontoon ja ilmastoon liittyvät tapahtumat)

Maj ja Tor Nesslingin säätiö - Luonto ja eläinsuojelu (esim. luontoon ja ilmastoon liittyvät tapahtumat)

 

Musiikin apurahat:

Musiikin edistämissäätiö

Music Finland

Kansan Sivistysrahasto

Koneen Säätiö

Greta ja William Lehtisen säätiö

Elävän Musiikin Säätiö ELMU
 

Tieteen ja taiteen rahoituskanta, josta löytyy laajasti erilaisia apurahojen myöntäjiä:

Aurora – Tieteen ja taiteen rahoitustietokanta
 

Muita apurahatahoja:

Säätiöt ja rahastot - apurahatahoja

 

EU:n hankerahastoja ja kulttuurirahoitusohjelmia:

EU:n hankerahastoja

EU:n kulttuurirahoitusohjelmia

EU:n kahdeksan tärkeintä kulttuurirahoitusohjelmaa vuosina 2021-2027