Yleistä

 • Jos  tapahtuma kestää enintään 2 viikkoa ja tapahtumapaikalle joudutaan tekemään tilapäisiä rakennelmia kuten esiintymislavoja, katsomoja, aitoja tai laitureita, tulee tilaisuuden järjestäjän hakea rakennusvalvontaviranomaiselta tarvittavat luvat.
   
 • Ilmoitus tule tehdä vähintään 3 viikkoa ennen tapahtumaa ja tarpeen mukaan edellytetään katselmus ennen käyttöönottoa.
   
 • Tilapäistä kokoontumisaluetta ja siellä olevia tilapäisiä rakenteita koskevat samat turvallisuutta ja terveellisyyttä määrittelevät säännökset kuin pysyvillä kokoontumisalueilla.

Ilmoituksen tekeminen rakennusvalvontaan

 • Ilmoitus tehdään Lupapiste.fi -palvelun kautta (kirjautuminen pankkitunnuksilla) 
 • Valitse "Rakentamisen luvista toimenpiteeksi"
  • "Rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide"
   • "Rakennelman rakentaminen"
   • "Autokatos tai muu katos tai vajan rakentaminen (Täällä tarkennetaan, mistä toimenpiteestä ja rakennelman rakentamisesta on kyse, esim. katsomon rakentaminen ja henkilömäärä ym.)"
 • Liitteet pdf-muodossa:
  • Sijaintipiirustus, jossa esitetty alueen käyttö ja rakennelmien paikat
  • Pohjapiirustus, jos alueelle tulee tilapäinen kokoontumisteltta, jossa esitettävä tilaan tulevat kalusteet, poistumistiet, henkilömäärälaskelma
  • Maanomistajan lupa
 • Vastuuhenkilö nimettävä

Rakennusvalvonta pyytää lausunnon pelastuslaitokselta, ja hyväksyy telttaan/alueelle sallittavan enimmäishenkilömäärän ja määrää tarvittavasta katselmuksesta 
Tarkastus- valvontamaksu 105 € (Ravintolateltat ja tilapäisrakenteet yleisötapahtumia varten) 

Katselmus
Katselmuksessa huomioitavaa:

 • Rakenteiden ja laitteidensijoitus ja kiinnitykset (esimerkiksi telttojen kiinnittäminen maahan tai vastapainoja käyttämällä)
 • Yleisölle tarkoitetut katsomot (istuinten sijoitus, kiinnitykset, kytkentä, kulkureitit ja niiden merkitseminen sekä valaistus yms.,portaat, kaiteet). Telinekortti toimitettava
 • Yleisön käyttöön tarkoitettujen muiden kulkureittien esteettömyys 
 • Palo- ja pelastustoimen ja hälytysajoneuvojen kulkureitit
 • Autopaikoitus ja muut pihatilat

 

Tarkempi ohjeistus ja kuvaus lupaprosessista täällä.