Tapahtuman järjestämiseen tarvittavien lupien määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta. Suurimmalle osalle tapahtumista pakollisia ovat tapahtumapaikan haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. Lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää, ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa.

Tälle sivulle on koottu tietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista Imatran alueella. Jos et ole varma mitä lupia tapahtumasi vaatii tai mietit kauan luvan saamisessa menee, ota rohkeasti yhteyttä lupaviranomaiseen.

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.Lain mukaan tapahtumajärjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista, mutta käytännössä ilmoitus kannattaa tehdä vähintään kuukausi ennen tapahtumaa, varsinkin ruuhkahuippujen ja lomakausien aikaan. Jos kyseessä on suuri tai monipäiväinen tapahtuma, on hyvä ottaa yhteyttä järjestämispaikan poliisilaitokseen jo järjestelyjen alkuvaiheessa.

Lisätietoa ja lomake ilmoituksesta

Melulupa

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tapahtumista, kuten moottoriurheilukilpailuista sekä klo 20 jälkeen jatkuvista ulkoilmakonserteista, festivaaleista ja muista ulkotapahtumista, on tehtävä meluilmoitus Imatran seudun ympäristötoimelle viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.Jos tapahtumaan on suunniteltu ilotulituksen (ml. pyrotekniikkashowt) järjestäminen kello 22-24 välisenä aikana, tapahtumajärjestäjän tulee mainita tästä myös meluilmoituksessa. Ilotulituksesta ja pyrotekniikan käytöstä on tehtävä aina ilmoitus poliisille.

Meluilmoituksen lomake

Musiikin käyttölupa

Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan livenä tai tallenteelta (ml. karaoke) tekijänoikeudella suojattua musiikkia.

Tammikuusta 2015 lähtien tapahtumajärjestäjä on voinut hakea Teoston ja Gramexin yhteistä musiikinkäyttölupaa eli tapahtumalupaa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin.

Lisätietoa ja lomake musiikinkäyttölupaan

Tilapäinen anniskelulupa

Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty anniskelulupa. Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää tilaisuuksiin ja tapahtumiin korkeintaan yhden kuukauden ajaksi. Vaatimukset luvanhakijan ammattitaidosta, henkilökunnasta ja anniskelupaikan sijainnista ovat samat kuin toistaiseksi myönnettävässä luvassa. Lupa on anniskelupaikkakohtainen.

Anniskelulupaa haetaan paikallisesta aluehallintovirastosta (AVI), eli Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on yksi kuukausi.

Avin lomakepankki

Pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma toimitetaan Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle. Riippuen tapahtuman laajuudesta ja sisällöstä, tulee tapahtumanjärjestäjän toimittaa lisätietoja hakemuksen liitteenä.

Huom. Yli 2000 henkilön tapahtumissa tulee järjestäjän toimittaa myös ensiapu-suunnitelma pelastuslaitokselle.

Ohjeet pelastussuunnitelman laatimiseen